PRZESTRZEŃ
  • Pow. działki: 976
  • Długość działki: 49
  • Szerokość działki: 20
  • Typ działki: budowlana
  • Forma własności: własność
  • Gaz: miejski
  • Woda: miejskie
OPIS

Atrakcyjna cena, działka 975m2 - Raszyn

Działka budowlana o powierzchni 976 m2 i wymiarach dł. 49 m szer. 20 m w spokojnej okolicy w pobliżu stawów raszyńskich.
MPZP przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN:
- różne formy zabudowy jednorodzinnej:
a/ dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej - min. 900m2 dla jednego budynku,
b/ dla zabudowy jednorodzinnej bliżniaczej - min. 600m2 dla jednego segmentu,
c/ dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej - min. 400m2 dla jednego segmentu przy czym ustala się. iż zabudowa tego typu dopuszczona jest jedynie w zespołach minimum 5 segmentów.
- dopuszcza się funkcję usługową wbudowaną w obiekt podstawowy, o ile nie przekracza ona 15% ogólnej powierzchni użytkowej;
- plan wyklucza lokalizację drugiego obiektu kubaturowego mieszkaniowego na działce, dopuszcza się jedynie obiekty o funkcji gospodarczej lub garażowej
- powierzchnia biologicznie czynna - min.40%
- wysokość zabudowy - max. 10m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku;
Jest możliwość dokupienia dwóch sąsiednich działek z funkcją obiektów użyteczności publicznej wg MPZP.
Media: woda, prąd, gaz, brak kanalizacji.
nr. oferty: 1398 data dodania: 04.08.2020 r. data aktualizacji: 04.08.2020 r.
AGENT PROWADZĄCY
...
ANNA PRÓSZYŃSKA
ZADAJ PYTANIE

Informujemy, że Grupa Morizon Sp. z o. o. nie odpowiada za dane osobowe przesłanych przez Panią/Pana za pomocą formularza kontaktowego do ogłoszeniodawcy za pośrednictwem tej strony. Grupa Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż: podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu z ogłoszeniodawcą; przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez Pani/Pana wyraźnej zgody z zastrzeżeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa; podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) RODO; Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana wyraźnej zgody; kontakt do inspektora ochrony danych w Grupie Morizon: e-mail rodo@morizon.pl; dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą Pani/Panu przysługiwać w związku z przekazaniem danych; w przypadku gdy dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług, dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy; Pani/Pana preferencje podlegają zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z obowiązującym regulaminem i polityką prywatności dostępnymi na stronie morizon.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.