PRZESTRZEŃ
  • Długość działki: 42
  • Szerokość działki: 60
  • Pow. całkowita: 2540
  • Droga dojazdowa: asfaltowa/betonowa
  • Forma własności: własność
OPIS

DOSKONAŁA lokalizacja: HANDEL, USŁUGI, BIUR

Nieruchomość w Raszynie tuż przy granicy administracyjnej z Warszawą !!!!! Położona przy głównej ulicy, DOSKONALE WIDOCZNA, z możliwością czytelnego, łatwego wjazdu. Wymiary : 42 m od frontu wzdłuż ulicy, ok.60m wgłąb posesji.
Na terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa podstawowe przeznaczenie terenu jako :
-ok.1950m2 obszar U -usługi z zakresu: handlu, biur, administracji , rzemiosła, obsługi finansowej turystyki, gastronomii
- ok.600 m2 MN/U -mieszkaniowa jednorodzinna i usługi.
Podstawowe parametry zabudowy wg MPZP dla terenu U :
max wysokość zabudowy 16 m, do 4 kondygnacji,
max powierzchnia zabudowy 50%
min powierzchnia biologicznie czynna 20 %.
Zakaz lokalizowania stacji paliw!Pełna własność hipoteczna.
Cena to 5000 000zł.
nr. oferty: 1341 data dodania: 22.01.2021 r. data aktualizacji: 22.01.2021 r.
AGENT PROWADZĄCY
...
EWA SUŁECKA
ZADAJ PYTANIE

Informujemy, że Grupa Morizon Sp. z o. o. nie odpowiada za dane osobowe przesłanych przez Panią/Pana za pomocą formularza kontaktowego do ogłoszeniodawcy za pośrednictwem tej strony. Grupa Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż: podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu z ogłoszeniodawcą; przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez Pani/Pana wyraźnej zgody z zastrzeżeniem instytucji upoważnionych z mocy prawa; podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) RODO; Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana wyraźnej zgody; kontakt do inspektora ochrony danych w Grupie Morizon: e-mail rodo@morizon.pl; dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą Pani/Panu przysługiwać w związku z przekazaniem danych; w przypadku gdy dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług, dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy; Pani/Pana preferencje podlegają zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z obowiązującym regulaminem i polityką prywatności dostępnymi na stronie morizon.pl. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.